Hydroren B30

Hydroren B30

  • Artnr: 803

Beskrivning av artikel

Thordabs nya system som bygger på Hydroren B30 är utvecklad för att  sluta tanken, filtrera och avfukta luft i stationära tankar. Vattnet kondenseras bort. Tack vare den mycket torra luften i tanken, kommer också oljan att avfuktas genom att luften drar åt sig vattenmolekyler som senare kondenseras i filtret.

 – Det ger fler fördelar att sluta tanken. Detta kostnadseffektiva system går även att sätta in i elskåp och transformatorer för att torka luften. Kontamineringen av olja i luft minskas nästan till noll i slutna hydraulikrum. Detta gör arbetsmiljön för de som ska underhålla hydrauliksystemet mycket bättre. Samt att smuts som kan komma genom luftfilter till hydrauliksystemet minskas till nästan noll.

Livslängden på olja och hydraulikfilter ökas väsentligt.

 

Hydroren finns i flera modeller. Hör av er  hjälper vi er.

info@thordab.se 

www.hydroren.se

www.thordab.se