Hydroren F30

Det modul uppbyggda filtret som löser hydraulikproblem

  • Artnr: 901

Beskrivning av artikel

Problemet

Filtrering av olja med filterinsatser som är under 5my gör att filtren täpper till väldigt fort. Detta gör att byte av filtren måste göras med täta intervaller och stora kostnader som följd.

Lösningen

Det patentsökta Hydroren® löser det med att montera ihop filtersystem Hydroren® F30 för kunden behov. Detta gör att antal filterbyten minskas avsevärt. Designen av filtersystemet gör att olika flöden och filtreringsgrader kan göras. Med Hydroren® F30 i systemet gör att filtrering ner till 1 my kan göras med låga kostnader.

Andra fördelar med Hydroren® F30

·       Renare system

·       Högre verkningsgrad

·       Längre oljebytesintervaller

·       Längre livslängd på komponenter

·       Kompatibelt med befintliga hydrauliksystem

·       Byggsystem för olika behov

·       Passar små till stora system