Hydroren Varnish

Thordab och Hydroren hjälper till med filtrering och Varnish

  • Artnr: 900

Beskrivning av artikel

Thordab och Hydroren hjälper till med filtrering och Varnish

Problemet:

När oljan lokalt uppnår höga temperaturer skapas föroreningar i hydraul vätskan. När hydraul vätskan är mättad på föroreningar så fälls dessa ut och säter sig invändigt i hydraulsystemet och skapar lackliknande beläggning, s k varnish.

Lösningen:

Lösningen på problemet är att få hydraulik vätskan att släppa ifrån sig föroreningarna i filtret. Med denna patentsökta produkt kyls hydraulik vätskan av precis innan filtret. Detta görs genom ett eller flera kylelement (se bild). Hydroren® varnish filtersystem går att bygga ihop för kundens behov. Detta gör att filtret kan anpassas för olika behov och oljor! Hydroren® Varnish kan monteras ett och ett eller flera i serie för större system och/ eller större effekt.