Hydroren T30 kort

Thordab och Hydroren hjälper till med filtrering och problem med vatten i olja.

  • Artnr: 804

Beskrivning av artikel

Thordab och Hydroren hjälper till med filtrering och problem med vatten i olja.

Problemet 
Vatten i hydraulik vätska gör stor skada i et hydraulsystem. Vatten kommer in i systemet genom yttre luft eller från komponenter som är utsatt för fuktig miljö. Inbundet vatten skyndar på föråldringen av oljan och när hydraulik vätskan blir mättad och fritt vatten ansamlas i droppar så skadar det smörjfilmen med stort slitage som konsekvens.

Lösningen 
Tankar med patentsökta Hydroren® och filtersystem gör att luften filtreras från partiklar och vatten kondenseras bort. Den torra luften gör dels att vatten inte tillförs via luften och att hydraulik vätskan torkas ur när luften i tanken drar åt sig fukten. Även oljedimma kondenseras bort ur luften vilket ger bättre arbetsmiljö. 

Tillagd i varukorgen