THORDAB AB har som specialitet att bearbeta på lego i alla material stora som små. Företag som vi samarbetar med ser oss som en avdelning i deras eget företag. Det är vi stolta över.

THORDAB AB gör även kvalicerade svetsningsjobb. Som tex Rangerbromsar, Ramar och Rör konstruktioner åt företag som vi sammarbetar med.

THORDAB AB marknadsför och utvecklar även drivsystem för tunga fordon i nära samarbete med våra kunder. Thordabs kugghjulsboggie är en beprövad kvalitetsprodukt som utvecklats för att öka framkomlighet i svår terrräng samt förlänga fordonens livstid. Med fyra hjul på varje axel minimeras risken att sjunka ner i underlaget samtidigt som utformningen medger att fordonet kan klättra över olika hinder i terrängen. Thordab-boggien är robust byggd: våra tillverkningsmetoder säkerställer maximal slitstyrka och håller därigenom nere underhållskostnaderna. Boggien är dimensionerad för att tåla mycket höga belastningar. Thordabs boggier används i skogs- och entreprenadmaskiner i stora delar av Europa, Nord- och Syd-amerika samt Australien.

 

Tillagd i varukorgen